Poznaj najnowocześniejszy densytometr na Pomorzu

Dawka otrzymanego promieniowania RTG w czasie badania jest porównywalna do dobowej dawki pochłoniętej przez organizm ze źródeł naturalnych Ziemi (otoczenia).

Bardzo niskim błędem pomiaru LSC dowiedź się więcej

W naszym Centrum używamy nowoczesnego densytometru amerykańskiej firmy Norland (model XR-800), rok produkcji: 2017. Badanie wykonywane jest techniką rentgenowską nazywaną DXA (Dual-energy X-ray Absorbtiometry).

Możliwości naszego densytometru

Nasz densytometr w gabinecie:

Błąd pomiaru LSC densytometru Norland XR-800

Total Hip Right

Total Hip Left

Spine L1-L4

2,18%
2,8%
5,79%

Badanie densytometrem nie jest zalecane dla kobiet w ciąży