Poradnia Rehabilitacyjna

Gabinety Lekarskie Osteoporosis oferują świadczenia zdrowotne z zakresu porad lekarskich rehabilitacyjnych. Konsultację specjalisty rehabilitacji medycznej polegają na kwalifikacji oraz kierowaniu na zabiegi rehabilitacyjne. Lekarz rehabilitant zleca dalszą diagnostykę, która jest niezbędna do dalszego postępowania terapeutycznego. W Poradni lekarz wystawia, jeśli stan pacjenta tego wymaga, skierowanie do leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego. Na pierwszą konsultację, należy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną (badania laboratoryjne, badania obrazowe, wypisy szpitalne etc.).

W Poradni przyjmuję: