Medycyna Profilaktyczna

Gabinety Lekarskie Osteoporosis oferują kompleksowe świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki medycznej oraz wzmacniania zdrowia. W Poradni Medycyny Profilaktycznej udzielamy konsultacji profilaktycznych, mających na celu zapobiegnięciu zachorowaniu na osteoporozę oraz choroby cywilizacyjne w przyszłości oraz porad z zakresu wzmocnienia swojego zdrowia.

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

W samej profilaktyce zdrowotnej wyróżniamy następujące fazy:

 • Profilaktyka wczesna – mająca na celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań, w odniesieniu do osób zdrowych,
 • Profilaktyka pierwotna (I fazy) – mająca na celu zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, w odniesieniu do osób narażonych na czynniki ryzyka,
 • Profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badania skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych),
 • Profilaktyka III fazy, której działania zmierzają w kierunku zahamowania postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

W zakresie profilaktyki wtórnej znaczącą rolę odgrywają przesiewowe badanie skriningowe. Są to zorganizowane działanie polegające na wczesnym wykryciu w populacji chorób lub stanów patologicznych za pomocą stosowanych masowo prostych, bezpiecznych i wiarygodnych testów diagnostycznych. Badania skriningowe prowadzone są w odniesieniu do chorób stanowiących znaczny problem zdrowotny danej populacji, charakteryzujących się częstym występowaniem stadiów przedklinicznych, dość długim okresem między pierwszymi oznakami choroby a jej pełnym obrazem i możliwością wyleczenia. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przynosi w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci:

 • poprawy świadomości zdrowotnej populacji,
 • poprawy stanu zdrowia ludności,
 • zmniejszenia ilości osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem,
 • zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów,
 • zwiększenia wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju,
 • zwiększenia odsetka wyleczeń,
 • zmniejszenia absencji chorobowej,
 • obniżenia kosztów leczenia,
 • mniejszych strat finansowych (zasiłki chorobowe, straty produkcyjne).

W Naszej Przychodni istnieje możliwość wykonania profilaktycznych badań densytometrycznych (densytometria, badanie gęstości kości) u osób z grupy ryzyka, a także u wszystkich tych, którzy chcą profilaktycznie prawdzić stan swoich kości pod kątem osteoporozy.

Na pierwszą wizytę Poradni, najlepiej zgłosić się z wynikami następujących badań:

 • Morfologia krwi obwodowej (22 parametry)
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych OB
 • Badanie poziomu witaminy D3 – 25(OH)D3
 • Badanie ogólne moczu
 • Glukoza w osoczu
 • Lipidogram
 • Aminotransferaza alaninowa ALT
 • Kreatynina w surowicy

Nasze poradnie

Zarejestruj się lub zadaj pytanie

Telefon
Telefon
(+48) 58 770 28 80
Adres e-mail
Adres e-mail
kontakt@osteoporoza.med.pl
Rejestracja
Rejestracja
PN - PT: 8:00 - 20:00
SOB: 8:00 - 13:00
Rejestracja online
Rejestracja on-line
Zapisz się na wizytę.
Przejdź »

Wymaga wyrażenia zgody