Morfometria – densytometryczna ocena deformacji trzonów kręgowych

Morfometria to densytometryczna ocena deformacji trzonów kręgowych części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa, gdzie najczęściej dochodzi do złamań kompresyjnych. Podczas tego badania można jednocześnie oznaczyć gęstość mineralną kości.

Morfometria określa dokładnie miejsce złamania, rodzaj a także stopień jego zaawansowania. W przeciwieństwie do badania RTG czy tomografii komputerowej morfometrię cechuję o wiele mniejsza dawka promieniowania jonizującego.

Wskazania do wykonania morfometrii:

  • Udokumentowana utrata wysokości ciała > 4 cm
  • Przebyte złamanie powyżej 50 roku życia
  • Długoterminowa terapia glikokortykosteroidami
  • Inne przesłanki mogące sugerować obecność złamania kompresyjnego, które nie zostało dotychczas zdiagnozowane np. wdowi garb.

Objawami świadczącymi o złamaniu kompresyjnym są dolegliwości bólowe w obrębie odcinków piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. Jednak aż 70% złamań trzonów kręgowych przebiega bezobjawowo nie dając dolegliwości bólowych (są tzw. nieme klinicznie).

Przykładowe wyniki badań:

W Pracowni przyjmuje: