Program pediatryczny

Badanie densytometryczne dzieci od 5 do 20 roku życia umożliwiające ocenę gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego, jak również badanie okolicy bliższego końca kości udowej (tzw. szyjki kości udowej).

Wskazania do badania dzieci:

  • Zaburzenia wchłaniania (np. celiakia)
  • Zaburzenia hormonalne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)
  • Choroby reumatyczne
  • Wrodzona łamliwość kości
  • Osteoporoza idiopatyczna (nieznana przyczyna zaniku kostnego)
  • Zaburzenia odżywiania (anoreksja)
  • Przewlekła glikokortykosteroidoterapia
  • Zaburzenia neurologiczne (padaczka, niedowłady)

Przykładowe wyniki badań:

Badanie densytometryczny – biodro dziecka

Badanie densytometryczny –  odcinek lędźwiowy kręgosłupa u dziecka

W Pracowni przyjmuje: